著者 Baba Takashi/ Sasaki Yuji/ Hatta Shiro/ Hasegawa Jiro/ Yamasaki Atsushi/ Ishikura Ryoko/ Kakimaru Akiko/ Matsuura Kazuki/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
4
発行日 2004-12
著者 Tamai Akihiko/ Hamamoto Junji/ Hasegawa Jiro/ Baba Takashi/ Hatta Shiro/ Sasaki Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
3
発行日 2004-09
著者 Inoue Machiko/ Tamai Akihiko/ Hatta Shiro/ Sasaki Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
3
発行日 2003-09
著者 Tonomoto Minako/ Hatta Shiro/ Nagata Masao/ Takahashi Yoshika/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
3
発行日 1998-11