著者 李 佩俐/
資料タイプ 学位論文(要旨のみのもの含む)
最新掲載誌名
発行日 2007-03-09
著者 Endo Ryo/ Notsu Tomomi/ Mishima Mutsuo/ Morikawa Kumi/ Li Peili/ Ikeda Nobuhito/ Ninomiya Haruaki/ Shirayoshi Yasuaki/ Hisatome Ichiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
56
4
発行日 2013-12
著者 Hisatome, Ichiro/ Li, Peili/ Miake, Junichiro/ Taufiq, Fikri/ Mahati Endang/ Maharani, Nani/ Utami, Sulistiyati Bayu/ Kuwabara, Masanari/ Bahrudin Udin/ Ninomiya, Haruaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 CIRCULATION JOURNAL
最新掲載誌名 CIRCULATION JOURNAL
85
2
発行日 2021-02
著者 Mahati Endang/ Li, Peili/ Kurata, Yasutaka/ Maharani, Nani/ Ikeda, Nobuhito/ Sakata, Shinji/ Ogura, Kazuyoshi/ Miake, Junichiro/ Aiba, Takeshi/ Shimizu, Wataru/ Nakasone, Naoe/ Ninomiya, Haruaki/ Higaki, Katsumi/ Yamamoto, Kazuhiro/ Nakai, Akira/ Shirayoshi, Yasuaki/ Hisatome, Ichiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 CIRCULATION JOURNAL
最新掲載誌名 CIRCULATION JOURNAL
80
12
発行日 2016-12
著者 Kondo, Takehito/ Hisatome, Ichiro/ Yoshimura, Shouichi/ Mahati Endang/ Notsu Tomomi/ Li, Peili/ Iizuka, Kazuhiko/ Kato, Masaru/ Ogura, Kazuyoshi/ Miake, Junichiro/ Aiba, Takeshi/ Shimizu, Wataru/ Kurata, Yasutaka/ Sakata, Shinji/ Nakasone, Naoe/ Ninomiya, Haruaki/ Nakai, Akira/ Higaki, Katsumi/ Kawata, Yasushi/ Shirayoshi, Yasuaki/ Yoshida, Akio/ Yamamoto, Kazuhiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Arrhythmia
最新掲載誌名 Journal of Arrhythmia
32
5
発行日 2016-10-31
著者 Li, Peili/ Kurata, Yasutaka/ Mahati Endang/ Ninomiya, Haruaki/ Higaki, Katsumi/ Taufiq, Fikri/ Morikawa, Kumi/ Shirayoshi, Yasuaki/ Horie, Minoru/ Hisatome, Ichiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Molecular and Cellular Cardiology
最新掲載誌名 Journal of Molecular and Cellular Cardiology
115
発行日 2018-02-28
著者 Bahrudin Udin/ Unno, Masaki/ Nishio, Kazuya/ Kita, Akiko/ Li, Peili/ Kato, Masaru/ Inoue, Masashi/ Tsujitani Shunichi/ Murakami, Takuto/ Sugiyama, Rina/ Saeki, Yasushi/ Obara, Yuji/ Tanaka, Keiji/ Yamaguchi, Hiroshi/ Sakane, Isao/ Kawata, Yasushi/ Itoh, Toshiyuki/ Ninomiya, Haruaki/ Hisatome, Ichiro/ Morimoto, Yukio/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 SCIENTIFIC REPORTS
最新掲載誌名 SCIENTIFIC REPORTS
7
発行日 2017-07-11