著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Tatsukawa Toshiyuki/ Hori Shinji/ Kometani Yasushi/ Kawasaki Yuji/ Nakada Noriko/ Sasaki Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11