著者 Endo Yusuke/ Ishihara Yoshitaka/ Tsuno Satoshi/ Matsuda Akiko/ Qian Weibin/ Miura Norimasa/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Ikeda Nobuhito/ Nakayama Yuji/ Nakazawa Natsumi/ Yoshida Akio/ Ninomiya Haruaki/ Shirayoshi Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Sejima Takehiro/ Morizane Shuichi/ Fujiwara Kazunori/ Ashida Keigo/ Saito Hiroaki/ Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Suzuki Shuji/ Yoshida Yuichi/ Shiomi Tatsushi/ Yanagihara Shigeto/ Kimura Ryoko/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Endo Takeshi/ Noda Natsumi/ Kuromi Yasushi/ Kokura Kenji/ Kazuki Yasuhiro/ Oshimura Mitsuo/ Ohbayashi Tetsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Kamida Akira/ Shimabayashi Kenta/ Oguri Masayoshi/ Takamori Toshihiro/ Ueda Naoyuki/ Koyanagi Yuki/ Sannomiya Naoko/ Nagira Haruki/ Ikunishi Saeko/ Hattori Yuiko/ Sato Kengo/ Fukuda Chisako/ Hirooka Yasuaki/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Oguri Masayoshi/ Saito Yoshiaki/ Fukuda Chisako/ Kishi Kazuko/ Yokoyama Atsushi/ Lee Sooyoung/ Torisu Hiroyuki/ Toyoshima Mitsuo/ Sejima Hitoshi/ Kaji Shunsaku/ Hamano Shin-ichiro/ Okanishi Toru/ Tomita Yutaka/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Masai Mieko/ Pu Shenghong/ Yokoyama Katsutoshi/ Matsumura Hiroshi/ Yamanashi Takehiko/ Itakura Masashi/ Sugie Takuya/ Miura Akihiko/ Nagata Izumi/ Iwata Masaaki/ Kaneko Koichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Tamaki Hiroo/ Miura Mazumi/ Nakamoto Sachiko/ Horie Takuya/ Kanzaki Susumu/ Shimizu Eiji/ Amisaki Takashi/ Burioka Naoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Sawada Shintaro/ Okano Jun-ichi/ Imamoto Ryu/ Yasunaka Yuki/ Abe Ryo/ Koda Masahiko/ Murawaki Yoshikazu/ Isomoto Hajime/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Tohashi Kazuhito/ Nakabayashi Motoki/ Kodani Isamu/ Kidani Kazunori/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Yokoyama Yae/ Onishi Kazunari/ Hosoda Takenobu/ Amano Hiroki/ Otani Shinji/ Kurozawa Youichi/ Tamakoshi Akiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Ito Akiko/ Tsuneki Akeno/ Yoshida Yu/ Ryoke Kazuo/ Kaidoh Toshiyuki/ Kageyama Seiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Qian Weibin/ Hasegawa Junichi/ Cai Xinrui/ Yang Jie/ Ishihara Yoshitaka/ Ping Bingqiong/ Tsuno Satoshi/ Endo Yusuke/ Matsuda Akiko/ Miura Norimasa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Nishio Ikuko/ Chujo Masami/ Kataoka Hideyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Ishiguro Kaori/ Yoshioka Shin-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 祝部 大輔/ 一橋 和義/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
1-2
発行日 2016-03-31
著者 竹内 裕美/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
1-2
発行日 2016-03-31
著者 溝口 真以/ 加藤 和宏/ 前田 直人/ 福谷 幸二/ 松本 行雄/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
1-2
発行日 2016-03-31
著者 中村 真由美/ 吉岡 伸一/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
1-2
発行日 2016-03-31