著者 Oguri, Masayoshi/ Okanishi, Tohru/ kanai, Sotaro/ Baba, Shimpei/ Nishimura, Mitsuyo/ Ogo, Kaoru/ Himoto, Takashi/ Okanari, Kazuo/ Maegaki, Yoshihiro/ Enoki, Hideo/ Fujimoto, Ayataka/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 FRONTIERS IN NEUROLOGY
最新掲載誌名 FRONTIERS IN NEUROLOGY
11
発行日 2020-12-15
著者 Ozuru, Ryo/ Wakao, Shohei/ Tsuji, Takahiro/ Ohara, Naoya/ Matsuba, Takashi/ Amuran, Muhammad Y./ Isobe, Junko/ Iino, Morio/ Nishida, Naoki/ Matsumoto, Sari/ Iwadate, Kimiharu/ Konishi, Noriko/ Yasuda, Kaori/ Tashiro, Kosuke/ Hida, Misato/ Yadoiwa, Arisato/ Kato, Shinsuke/ Yamashita, Eijiro/ Matsumoto, Sohkichi/ Kurozawa, Youichi/ Dezawa, Mari/ Fujii, Jun/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Molecular Therapy
最新掲載誌名 Molecular Therapy
28
1
発行日 2020-01-08
著者 Oguri Masayoshi/ Saito Yoshiaki/ Fukuda Chisako/ Kishi Kazuko/ Yokoyama Atsushi/ Lee Sooyoung/ Torisu Hiroyuki/ Toyoshima Mitsuo/ Sejima Hitoshi/ Kaji Shunsaku/ Hamano Shin-ichiro/ Okanishi Toru/ Tomita Yutaka/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Yoshimiya, Motoo/ 上田 敬博/ 生越 智文/ Zangpo, Dawa/ 中留 真人/ 飯野 守男/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
65
1
発行日 2022-02-22
著者 Inoue, Naho/ Okanishi, Tohru/ Inoue, Masahiko/ Maegaki, Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
1
発行日 2021-02-22
著者 米子医学会/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
70
1-3
発行日 2019-05-31
著者 Wahyuningsih Hesty/ Cayami Ferdy K/ Bahrudin Udin/ Sobirin Mochamad A/ Mundhofir Farmaditya EP/ Faradz Sultana MH/ Hisatome Ichiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
1
発行日 2017-3-9
著者 Hosoda Takenobu/ Okamoto Hiroteru/ Wada Takako/ Kurozawa Youichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
2
発行日 2011-06
著者 Yamasaki Aigo/ Monden Nobuya/ Takishita Teruaki/ Yamashita Yasuhiko/ Ishikawa Tohru/ Teramoto Norihiro/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
1
発行日 2011-03
著者 Yamaguchi Shigeyuki/ Niwa Ryosuke/ Kazuki Yasuhiro/ Ohbayashi Tetsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
1
発行日 2011-03
著者 Wang Zhongzhi/ Hasegawa Junichi/ Wang Xinhui/ Matsuda Akiko/ Tokuda Takahiro/ Miura Norimasa/ Watanabe Tatsuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
1
発行日 2011-03
著者 Matsunaga Tomoyuki/ Saito Hiroaki/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
1
発行日 2011-03
著者 Uchida Naotaka/ Ishiguro Kiyosuke/ Suda Takako/ Horie Yasushi/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
4
発行日 2010-12
著者 Kubouchi Yasuaki/ Nakamura Hiroshige/ Fujioka Shinji/ Miwa Ken/ Takagi Yuzo/ Yurugi Yohei/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
4
発行日 2010-12
著者 Kurozawa Youichi/ Hosoda Takenobu/ Nasu Yoshiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
3
発行日 2010-09
著者 Bahrudin Udin/ Mizuta Einosuke/ Dewi Ariani Mahayu/ Nindita Yora/ Hisatome Ichiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
4
発行日 2009-12
著者 Hirooka Yasuaki/ Aika Noriko/ Ishisugi Takuya/ Ohguri Masayoshi/ Nagashima Chiharu/ Morishita Shota/ Kato Yosuke/ Fukuda Chisako/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
4
発行日 2009-12
著者 後藤 隆浩/
資料タイプ 学位論文(要旨のみのもの含む)
発行日 2021-09-30
著者 前田 美歌/
資料タイプ 学位論文(要旨のみのもの含む)
発行日 2021-09-30
著者 細田 譲/
資料タイプ 学位論文(要旨のみのもの含む)
発行日 2021-09-30