著者 Kato Shinsuke/ Takikawa Miki/ Ishihara Sho/ Yokoyama Atsushi/ Kato Masako/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Okuda Reiko/ Fukada Mika/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Yokoyama Atsushi/ Ohno Kousaku/ Hirano Asao/ Shintaku Masayuki/ Kato Masako/ Hayashi Kazuhiko/ Kato Shinsuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Adachi Kaori/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Tokuda Takahiro/ Hasegawa Junichi/ Matsuda Akiko/ Hagino Hiroshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Iwamoto Hideto/ Yumioka Tetsuya/ Yamaguchi Noriya/ Inoue Seiya/ Masago Toshihiko/ Morizane Shuichi/ Yao Akihisa/ Honda Masashi/ Sejima Takehiro/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Burioka Naoto/ Imada Akari/ Kiyohiro Akiko/ Sugitani Fumika/ Fujii Takenori/ Hosaka Akari/ Nakamoto Sachiko/ Amisaki Takashi/ Shimizu Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 Goto Hiroyuki/ Adachi Koji/ Yoshida Yuichi/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03