著者 Kader A.T.M. Abdul/ Murakami Yuki/ Yoshimoto Miwa/ Onishi Kazunari/ Kuroda Hirohiko/ Matsunaga Tomoyuki/ Fukumoto Yoji/ Takano Shuichi/ Tokuyasu Naruo/ Osaki Tomohiro/ Saito Hiroaki/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Shinohara Yuki/ Kato Ayumi/ Yamashita Eijiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Yagi Shunjiro/ Suyama Yoshiko/ Fukuoka Kohei/ Takeuchi Hiromi/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Endo Yusuke/ Ishihara Yoshitaka/ Tsuno Satoshi/ Matsuda Akiko/ Qian Weibin/ Miura Norimasa/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Qian Weibin/ Cai Xinrui/ Zhang Xinying/ Wang Yingying/ Qian Qiuhai/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Yokogi Satoshi/ Tsubota Toshiaki/ Kanki Keita/ Azumi Junya/ Itaba Noriko/ Oka Hiroyuki/ Morimoto Minoru/ Ryoke Kazuo/ Shiota Goshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Qian Weibin/ Cai Xinrui/ Wang Yingying/ Zhang Xinying/ Zhao Hongmin/ Qian Qiuhai/ Yang Zhihong/ Liu Zhantao/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Ikeda Nobuhito/ Nakayama Yuji/ Nakazawa Natsumi/ Yoshida Akio/ Ninomiya Haruaki/ Shirayoshi Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Suzuki Shuji/ Yoshida Yuichi/ Shiomi Tatsushi/ Yanagihara Shigeto/ Kimura Ryoko/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Endo Takeshi/ Noda Natsumi/ Kuromi Yasushi/ Kokura Kenji/ Kazuki Yasuhiro/ Oshimura Mitsuo/ Ohbayashi Tetsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Morizane Shuichi/ Sejima Takehiro/ Iwamoto Hideto/ Masago Toshihiko/ Honda Masashi/ Ikebuchi Yuichiro/ Matsumoto Kazuya/ Ueki Masaru/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Kamida Akira/ Shimabayashi Kenta/ Oguri Masayoshi/ Takamori Toshihiro/ Ueda Naoyuki/ Koyanagi Yuki/ Sannomiya Naoko/ Nagira Haruki/ Ikunishi Saeko/ Hattori Yuiko/ Sato Kengo/ Fukuda Chisako/ Hirooka Yasuaki/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Okazaki Tetsuya/ Murata Megumi/ Kai Masachika/ Adachi Kaori/ Nakagawa Naoko/ Kasagi Noriko/ Matsumura Wataru/ Maegaki Yoshihiro/ Nanba Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Sannomiya Naoko/ Hattori Yuiko/ Ueda Naoyuki/ Kamida Akira/ Koyanagi Yuki/ Nagira Haruki/ Ikunishi Saeko/ Shimabayashi Kenta/ 橋本 裕希/ Murata Aya/ Sato Kengo/ Hirooka Yumi/ Hosoya Keiko/ Ishiguro Kiyosuke/ Murata Yoko/ Hirooka Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Sejima Takehiro/ Morizane Shuichi/ Fujiwara Kazunori/ Ashida Keigo/ Saito Hiroaki/ Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Masai Mieko/ Pu Shenghong/ Yokoyama Katsutoshi/ Matsumura Hiroshi/ Yamanashi Takehiko/ Itakura Masashi/ Sugie Takuya/ Miura Akihiko/ Nagata Izumi/ Iwata Masaaki/ Kaneko Koichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Oguri Masayoshi/ Saito Yoshiaki/ Fukuda Chisako/ Kishi Kazuko/ Yokoyama Atsushi/ Lee Sooyoung/ Torisu Hiroyuki/ Toyoshima Mitsuo/ Sejima Hitoshi/ Kaji Shunsaku/ Hamano Shin-ichiro/ Okanishi Toru/ Tomita Yutaka/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Ishiguro Kaori/ Yoshioka Shin-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Tamaki Hiroo/ Miura Mazumi/ Nakamoto Sachiko/ Horie Takuya/ Kanzaki Susumu/ Shimizu Eiji/ Amisaki Takashi/ Burioka Naoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Ito Akiko/ Tsuneki Akeno/ Yoshida Yu/ Ryoke Kazuo/ Kaidoh Toshiyuki/ Kageyama Seiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01