著者 Maeta Michio/ Cai Jianhui/ Oka Shinichi/ Saito Hiroaki/ Kondo Akira/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/ Kaibara Nobuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
3
発行日 1998-11
著者 Takagi Shigeru/ Nagata Masao/ Ametani Yukiko/ Yamasaki Atsushi/ Itamochi Chiemi/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Baba Takashi/ Mitsuyoshi Saori/ Igarashi Hideya/ Sakaguchi Nobuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Ahmmed Gias Uddin/ Miyakoda Hiroyuki/ Shigemasa Chiaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Kamba Masayuki/ Suto Yuji/ Kodama Fumiko/ Sugihara Shuji/ Yoshida Kotaro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Sugimoto Yuji/ Chikumi Hiroki/ Yajima Hiroki/ Tomita Katsuyuki/ Hoshino Eiji/ Matsumoto Yukio/ Sasaki Takao/ Motoi Makoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Satoh Yukio/ Sairenji Takeshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Yakura Noriko/ Kasagi Tsunakiyo/ Hiroe Kaori/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Tatsukawa Toshiyuki/ Hori Shinji/ Kometani Yasushi/ Kawasaki Yuji/ Nakada Noriko/ Sasaki Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Suzuki Yoshimasa/ Tanaka Yoshiyuki/ Nakamura Hiroshige/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Tanaka Yoshinori/ Adachi Akiko/ Tanaka Miyoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
42
3
発行日 1999-11
著者 Houri Daisuke/ Kanazawa Yousuke/ Morioka Ikuharu/ Matsumoto Kenji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06
著者 Kataoka Hideyuki/ Nakano Seiji/ Kunimoto Yasuomi/ Sugie Naoko/ Osaki Mitsuhiko/ Uzawa Narikazu/ Yoshida Mitsuaki A./ Oshimura Mitsuo/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06
著者 Wakahara Makoto/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/ Hayashibara Masako/ Nagashima Hideki/ Teshima Ryota/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06
著者 Sasaoka Hiroshi/ Kobayashi Hiroshi/ Tanaka Shosaku/ Mita Juro/ Tanaka Toshihiko/ Nakayama Hirofumi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of applied physics
最新掲載誌名 Journal of applied physics
52
11
発行日 1981-11
著者 Fukumoto Soji/ Iriko Hideyuki/ Otsuki Hitoshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
3
発行日 2009-09
著者 Ohkura Tsuyoshi/ Taniguchi Shin-ichi/ Inoue Kazuoki/ Yamamoto Naoya/ Matsuzawa Kazuhiko/ Fujioka Youhei/ Sumi Keisuke/ Izawa Shoichiro/ Takechi Mikio/ Osaki Yoneatsu/ Shigemasa Chiaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
3
発行日 2009-09
著者 Hirooka Yasuaki/ Aika Noriko/ Ishisugi Takuya/ Ohguri Masayoshi/ Nagashima Chiharu/ Morishita Shota/ Kato Yosuke/ Fukuda Chisako/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
4
発行日 2009-12
著者 Bahrudin Udin/ Mizuta Einosuke/ Dewi Ariani Mahayu/ Nindita Yora/ Hisatome Ichiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
4
発行日 2009-12
著者 西浦 定継/ 大西 隆/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 都市計画論文集
最新掲載誌名 都市計画論文集
33
発行日 1998-10-09