著者 Qian Weibin/ Cai Xinrui/ Wang Yingying/ Zhang Xinying/ Zhao Hongmin/ Qian Qiuhai/ Yang Zhihong/ Liu Zhantao/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Yokogi Satoshi/ Tsubota Toshiaki/ Kanki Keita/ Azumi Junya/ Itaba Noriko/ Oka Hiroyuki/ Morimoto Minoru/ Ryoke Kazuo/ Shiota Goshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Kamida Akira/ Shimabayashi Kenta/ Oguri Masayoshi/ Takamori Toshihiro/ Ueda Naoyuki/ Koyanagi Yuki/ Sannomiya Naoko/ Nagira Haruki/ Ikunishi Saeko/ Hattori Yuiko/ Sato Kengo/ Fukuda Chisako/ Hirooka Yasuaki/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Sannomiya Naoko/ Hattori Yuiko/ Ueda Naoyuki/ Kamida Akira/ Koyanagi Yuki/ Nagira Haruki/ Ikunishi Saeko/ Shimabayashi Kenta/ 橋本 裕希/ Murata Aya/ Sato Kengo/ Hirooka Yumi/ Hosoya Keiko/ Ishiguro Kiyosuke/ Murata Yoko/ Hirooka Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Morizane Shuichi/ Sejima Takehiro/ Iwamoto Hideto/ Masago Toshihiko/ Honda Masashi/ Ikebuchi Yuichiro/ Matsumoto Kazuya/ Ueki Masaru/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Endo Takeshi/ Noda Natsumi/ Kuromi Yasushi/ Kokura Kenji/ Kazuki Yasuhiro/ Oshimura Mitsuo/ Ohbayashi Tetsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Yagi Shunjiro/ Suyama Yoshiko/ Fukuoka Kohei/ Takeuchi Hiromi/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Qian Weibin/ Cai Xinrui/ Zhang Xinying/ Wang Yingying/ Qian Qiuhai/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Endo Yusuke/ Ishihara Yoshitaka/ Tsuno Satoshi/ Matsuda Akiko/ Qian Weibin/ Miura Norimasa/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Shinohara Yuki/ Kato Ayumi/ Yamashita Eijiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Hatayama Yuki/ Hashimoto Yuki/ Hara Ayako/ Motokura Toru/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Fukuma Kazuki/ Kowa Hisanori/ Nakayasu Hiroyuki/ Nakashima Kenji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Takahashi Toru/ Nakaso Kazuhiro/ Horikoshi Yosuke/ Hanaki Takehiko/ Yamakawa Miho/ Nakasone Masato/ Kitagawa Yoshinori/ Koike Taisuke/ Matsura Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Kimura Takayoshi/ Murata Satoru/ Onozawa Shiro/ Mine Takahiko/ Ueda Tatsuo/ Sugihara Fumie/ Yasui Daisuke/ Miki Izumi/ Kumita Shinichiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Kader A.T.M. Abdul/ Murakami Yuki/ Yoshimoto Miwa/ Onishi Kazunari/ Kuroda Hirohiko/ Matsunaga Tomoyuki/ Fukumoto Yoji/ Takano Shuichi/ Tokuyasu Naruo/ Osaki Tomohiro/ Saito Hiroaki/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Matsunaga Tomoyuki/ Saito Hiroaki/ Murakami Yuki/ Kuroda Hirohiko/ Fukumoto Yoji/ Osaki Tomohiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Nakasone Masato/ Nakaso Kazuhiro/ Horikoshi Yosuke/ Hanaki Takehiko/ Kitagawa Yoshinori/ Takahashi Toru/ Inagaki Yoshimi/ Matsura Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Kataoka Hideyuki/ Arii Shiro/ Fukuhara Takahiro/ Fujiwara Kazunori/ Kunimoto Yasuomi/ Hasegawa Kensaku/ Takeuchi Hiromi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Nishio Ikuko/ Chujo Masami/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Usui Hiroyuki/ Domi Yasuhiro/ Shimizu Masahiro/ Imoto Akinobu/ Yamaguchi Kazuki/ Sakaguchi Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of power sources
最新掲載誌名 Journal of power sources
329
発行日 2016-10-15