著者 Kuwamoto Masaru/ Okano Toru/ Fukata Satoru/ Enokida Makoto/ Hagino Hiroshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
3
発行日 2007-09
著者 Sakaguchi Hiroki/ Toda Takafumi/ Nagao Yoshitaka/ Esaka Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Electrochemical and Solid-State Letters
最新掲載誌名 Electrochemical and Solid-State Letters
10
11
発行日 2007-08-30
著者 Hisadome Yoshie/ Saito Motoaki/ Kono Tomoharu/ Satoh Itaru/ Kinoshita Yukako/ Satoh Keisuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Life Sciences
最新掲載誌名 Life Sciences
81
5
発行日 2007-07
著者 Shinbori Chiko/ Saito Motoaki/ Kinoshita Yukako/ Satoh Itaru/ Kono Tomoharu/ Hanada Takuya/ Nanba Eiji/ Adachi Kaori/ Suzuki Hiroto/ Yamada Masashi/ Satoh Keisuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 European Journal of Pharmacology
最新掲載誌名 European Journal of Pharmacology
567
1-2
発行日 2007-07
著者 Nakagome Kazuyuki/ Ikezawa Satoru/ Pu Sheng Hong/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 Ogura Yoshio/ Takei Tsuyoshi/ Suzuki Takao/ Yamaga Nobuo/ Itoh Kikuji/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Adachi Yoshin/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 Takubo Kazuko/ Doi Rieko/ Kidani Kazunori/ Nakabayashi Motoki/ Sonoda Masayuki/ Ohtake Fumihiro/ Kodani Isamu/ Horie Yasushi/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
1
発行日 2007-03
著者 Horii Toshinobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
1
発行日 2007-03
著者 Taniguchi Kenjiro/ Tsujitani Shunichi/ Tokuyasu Naruo/ Naka Takuji/ Tatebe Shigeru/ Kondo Akira/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
1
発行日 2007-03
著者 Saito Motoaki/ Kinoshita Yukako/ Satoh Itaru/ Shinbori Chiko/ Suzuki Hiroto/ Yamada Masashi/ Watanabe Takeshi/ Satoh Keisuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 European Urology
最新掲載誌名 European Urology
51
2
発行日 2007-02
著者 津村 光洋/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 図書館文化史研究
最新掲載誌名 図書館文化史研究
24
発行日 2007
著者 Haraguchi Yukiko/ Osaki Yoneatsu/ Mazume Mihoko/ Kishimoto Takuji/ Yakura Noriko/ Okamoto Mikizo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
4
発行日 2006-12
著者 石田 園子/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 医学図書館
最新掲載誌名 医学図書館
53
4
発行日 2006-12
著者 Taniguchi, Tomoyo/ Miwa, Takuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Earthquake engineering and structural dynamics
36
4
発行日 2006-10-25
著者 Kato Masako/ Kato Shinsuke/ Horiuchi Seikoh/ Nagai Ryoji/ Horie Yasushi/ Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
3
発行日 2006-09
著者 Ehara Hiroaki/ Ohtani Kyoichi/ Yamamoto Toshiyuki/ Ohno Kousaku/ Takeshita Kenzo/ Kanemura Yonehiro/ Yamasaki Mami/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
3
発行日 2006-09
著者 Fujiwara, Shin-ichi/ Amisaki, Takashi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Proteins : structure, function, and genetics
64
3
発行日 2006-07-07
著者 Ogura Yoshio/ Takei Tsuyoshi/ Yamaga Nobuo/ Yamada Kazuo/ Uchida Kiyohisa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
2
発行日 2006-06
著者 Ikeguchi Masahide/ Inoue Masashi/ Fukumoto Youji/ Osaki Tomohiro/ Matsumoto Sachiko/ Fukuda Kenji/ Saito Hiroaki/ Tatebe Shigeru/ Tsujitani Shun-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
2
発行日 2006-06