著者 Matsuura Haruyo/ Tomioku Asumi/ Kono Satoko/ Tademoto Sayuri/ Fukumoto Soji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Ohtani Hideyuki/ Maeda Naoto/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Sakurai Yuko/ Saito Yoshiaki/ Nanba Eiji/ Yamamoto Toshiyuki/ Ohno Kousaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Fujiwara Kazunori/ Kawamoto Katsuyuki/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Horii Toshinobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
1
発行日 2007-03
著者 Taniguchi Kenjiro/ Tsujitani Shunichi/ Tokuyasu Naruo/ Naka Takuji/ Tatebe Shigeru/ Kondo Akira/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
1
発行日 2007-03
著者 Takubo Kazuko/ Doi Rieko/ Kidani Kazunori/ Nakabayashi Motoki/ Sonoda Masayuki/ Ohtake Fumihiro/ Kodani Isamu/ Horie Yasushi/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
1
発行日 2007-03
著者 Nakagome Kazuyuki/ Ikezawa Satoru/ Pu Sheng Hong/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 Ogura Yoshio/ Takei Tsuyoshi/ Suzuki Takao/ Yamaga Nobuo/ Itoh Kikuji/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Adachi Yoshin/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 Inagaki Yoshimi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
3
発行日 2007-09
著者 Kuwamoto Masaru/ Okano Toru/ Fukata Satoru/ Enokida Makoto/ Hagino Hiroshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
3
発行日 2007-09
著者 Ohnishi Akemi/ Kitamura Yukisato/ Kato Masako/ Kawamura Yoshitomo/ Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
3
発行日 2007-09
著者 Mogami Tamiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
4
発行日 2007-12
著者 Ataka Masayuki/ Ikeguchi Masahide/ Yamamoto Manabu/ Inoue Masashi/ Tanida Takashi/ Oka Shin-ichi/ Katano Kuniyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
4
発行日 2007-12
著者 Mandai Mari/ Murawaki Yoshikazu/ Okamoto Kinya/ Ohtani Hideyuki/ Maeda Naoto/ Yuasa Isao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
4
発行日 2007-12
著者 Miura Masahiko/ Maeda Naoto/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Ozaki-Ohgami Yoshimi/ Iwamoto Akemi/ Yoshioka Shizue/ Tatebe Shigeru/ Hirooka Yasuaki/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Yamamoto Osamu/ Gomyo Yoshihito/ Hirooka Yasuaki/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Yamamoto Satoru/ Koda Masahiko/ Ueki Masaru/ Munemura Chishio/ Maeta Satoko/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03