著者 Araki Kunio/ Shomori Kohei/ Nakamura Hiroshige/ Adachi Hironobu/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
2
発行日 2003-06
著者 Osaki Yoneatsu/ Minowa Masumi/ Suzuki Kenji/ Wada Kiyoshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
2
発行日 2003-06
著者 Yang Chun-Hui/ Otsuka Makoto/ Ohama Eisaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
1
発行日 2003-03
著者 Yasui Sakiko/ Taniguchi Yuji/ Suzuki Yoshimasa/ Makihara Kazuhiko/ Okada Koichiro/ Ito Norimasa/ Ishiguro Kiyosuke/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
1
発行日 2003-03
著者 Matsuo Miyoko/ Nagasawa Junko/ Yoshino Akiko/ Hiramatsu Kimiko/ Kurashiki Keiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
1
発行日 2003-03
著者 Kawai Yasuaki/ Doi Mitsuru/ Setogawa Akira/ Shimoyama Reiko/ Ueda Keigo/ Asai Yasumasa/ Tatebayashi Kyoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
1
発行日 2003-03
著者 Osaki Mari/ Osaki Mitsuhiko/ Kodani Isamu/ Adachi Hironobu/ Shibata Itoji/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
4
発行日 2002-12
著者 Kase Satoru/ Adachi Hironobu/ Osaki Mitsuhiko/ Shomori Kohei/ Honjo Soichiro/ Goto Eizo/ Yamashita Hideki/ Kawaguchi Hiroki/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
4
発行日 2002-12
著者 Ohata Ryo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
4
発行日 2002-12
著者 Sampei Mari/ Kimura Koji/ Ohno Kousaku/ Ikawa Shiro/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
4
発行日 2002-12
著者 Tanigaki Shizuko/ Miyabayashi Ikuko/ Miyawaki Mihoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
3
発行日 2002-09
著者 Kato Toshiaki/ Kurosawa Youichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
3
発行日 2002-09
著者 Miyabayashi Ikuko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
3
発行日 2002-09
著者 Uchida Kiyohisa/ Ogura Yoshio/ Yamaga Nobuo/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06
著者 Hiramatsu Kimiko/ Nagasawa Junko/ Hirai Yuka/ Iyama Sumiko/ Nagami Rumiko/ Kurashiki Keiko/ Matsuo Miyoko/ Ikeda Tadasu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06
著者 Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06
著者 Taniguchi, Tomoyo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Earthquake engineering and structural dynamics
31
8
発行日 2002-05-08
著者 Yamaga Nobuo/ Ogura Yoshio/ Islam Azharul/ Matsuyama Hiroko/ Yamawaki Masahiro/ Kai Masachika/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
1
発行日 2002-03
著者 Yanagi Koji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
1
発行日 2002-03
著者 Isoyama Tadahiro/ Sejima Takehiro/ Kadowaki Hiroyuki/ Hirakawa Shinji/ Miyagawa Ikuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
1
発行日 2002-03