著者 Yamaga Nobuo/ Ogura Yoshio/ Yamada Kazuo/ Kohara Hiromi/ Uchida Kiyohisa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
2
発行日 2001-07
著者 Horie Satoshi/ Hasegawa Kensaku/ Terada Tadashi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Kishimoto Takuji/ Suyama Akihiko/ Osaki Yoneatsu/ Miyamoto Tetsuya/ Igarashi Atsusi/ Okamoto Mikizoh/ Kurosawa Yoichi/ Fukumoto Soji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Uchida Kiyohisa/ Satoh Takashi/ Ogura Yoshio/ Yamaga Nobuo/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Kitamura-Sasaka Fumiyo/ Ueda Keigo/ Kawai Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Okada Hirofumi/ Suyama Akihiko/ Osaki Yoneatsu/ Okamoto Mikizo/ Yamamoto Toshiyuki/ Nanba Eiji/ Kishimoto Takuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Shiono Manabu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Muraoka Kuniyasu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Nishimura Kengo/ Ohgi Shigetsugu/ Nanba Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Yamasaki Kaori/ Inoue Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Kashiwagi Ryota/ Kaidoh Toshiyuki/ Inoue Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Indarto Dono/ Izawa Masao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Tanigaki Shizuko/ Miyabayashi Ikuko/ Miyawaki Mihoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
3
発行日 2002-09
著者 Kato Toshiaki/ Kurosawa Youichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
3
発行日 2002-09
著者 Miyabayashi Ikuko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
3
発行日 2002-09
著者 Uchida Kiyohisa/ Ogura Yoshio/ Yamaga Nobuo/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06
著者 Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06
著者 Hiramatsu Kimiko/ Nagasawa Junko/ Hirai Yuka/ Iyama Sumiko/ Nagami Rumiko/ Kurashiki Keiko/ Matsuo Miyoko/ Ikeda Tadasu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06
著者 Isoyama Tadahiro/ Sejima Takehiro/ Kadowaki Hiroyuki/ Hirakawa Shinji/ Miyagawa Ikuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
1
発行日 2002-03
著者 Yamaga Nobuo/ Ogura Yoshio/ Islam Azharul/ Matsuyama Hiroko/ Yamawaki Masahiro/ Kai Masachika/ Yamada Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
1
発行日 2002-03