著者 Tanji Yoshiyuki/ Ikeda Noriko/ Shibata Masami/ Kodani Isamu/ Tobashi Kazuhito/ Kidani Kazunori/ Otake Fumihiro/ Tanio Kazuhiko/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
4
発行日 2005-12
著者 Morizane Shuichi/ Toji Sumiyo/ Matsumoto Mayuko/ Miyagawa Ikuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
4
発行日 2005-12
著者 Miki Norio/ Nakao Hiroshi/ Hasegawa Jiro/ Baba Takashi/ Ishikura Ryoko/ Kakimaru Akiko/ Sakatani Keiko/ Yamasaki Atsushi/ Sasaki Yuji/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
4
発行日 2005-12
著者 Tanio Kazuhiko/ Ryoke Kazuo/ Kodani Isamu/ Doi Rieko/ Tanji Yoshiyuki/ Tohashi Kazuhito/ Ikeda Takayuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
3
発行日 2005-09
著者 Kuratate Itaru/ Osaki Mitsuhiko/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
3
発行日 2005-09
著者 Kumagami Takeshi/ Sasaki Yuji/ Yamasaki Atsushi/ Baba Takashi/ Hasegawa Jiro/ Matsuura Kazuki/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
2
発行日 2005-06
著者 Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
2
発行日 2005-06
著者 Adachi Hiroshi/ Inagaki Yoshimi/ Okazaki Naoto/ Ishibe Yuichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Kobayashi Naoto/ Hikita Katsuya/ Miyagawa Ikuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Moritani Hisato/ Hasegawa Junichi/ Marumoto Akira/ Sano Akiko/ Miura Norimasa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Yoshioka Shizue/ Tatebe Shigeru/ Tokuyasu Naruo/ Taniguchi Kenjiro/ Ogami Yoshimi/ Yamamoto Osamu/ Ashida Keigo/ Gomyo Yoshihito/ Kondo Akira/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
48
1
発行日 2005-03
著者 Haraguchi Yukiko/ Osaki Yoneatsu/ Mazume Mihoko/ Kishimoto Takuji/ Yakura Noriko/ Okamoto Mikizo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
4
発行日 2006-12
著者 Kato Masako/ Kato Shinsuke/ Horiuchi Seikoh/ Nagai Ryoji/ Horie Yasushi/ Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
3
発行日 2006-09
著者 Ehara Hiroaki/ Ohtani Kyoichi/ Yamamoto Toshiyuki/ Ohno Kousaku/ Takeshita Kenzo/ Kanemura Yonehiro/ Yamasaki Mami/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
3
発行日 2006-09
著者 Ogura Yoshio/ Takei Tsuyoshi/ Yamaga Nobuo/ Yamada Kazuo/ Uchida Kiyohisa/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
2
発行日 2006-06
著者 Ikeguchi Masahide/ Inoue Masashi/ Fukumoto Youji/ Osaki Tomohiro/ Matsumoto Sachiko/ Fukuda Kenji/ Saito Hiroaki/ Tatebe Shigeru/ Tsujitani Shun-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
2
発行日 2006-06
著者 Kishimoto Takuji/ Kaetsu Akihiko/ Osaki Yoneatsu/ Okamoto Mikizoh/ Nagai Mariya/ Kurosawa Yoichi/ Yoshida Soichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Kaetsu Akihiko/ Kishimoto Takuji/ Osaki Yoneatsu/ Okamoto Mikizoh/ Kurozawa Yoichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Fukumoto Soji/ Dirgahayu Paramasari/ Nunomura Kozue/ Matsuura Haruyo/ Hirai Kazumitsu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03