著者 Izawa, Hironori/ Nishio, Shoji/ Maeda, Hiroyuki/ Morita, Kohei/ Ifuku, Shinsuke/ Morimoto, Minoru/ Saimoto, Hiroyuki/ Kadokawa, Jun-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Carbohydrate Polymers
102
発行日 2014-02-15
著者 Izawa, Hironori/ Nishino, Shoji/ Sumita, Masato/ Akamatsu, Masaaki/ Morihashi, Kenji/ Ifuku, Shinsuke/ Morimoto, Minoru/ Saimoto, Hiroyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Chemical communications
51
41
発行日 2015-05-05
著者 Izawa, Hironori/ Yamamoto, Keisuke/ Yoshihashi, Satoshi/ Ifuku, Shinsuke/ Morimoto, Minoru/ Saimoto, Hiroyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Polymer Journal
48
発行日 2015-10-14
著者 Izawa, Hironori/ Okuda, Noriko/ Ifuku, Shinsuke/ Morimoto, Minoru/ Saimoto, Hiroyuki/ Rojas, Orlando J./
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ChemSusChem
8
22
発行日 2015-11-23
著者 Izawa, Hironori/ Okuda, Noriko/ Yonemura, Tomoe/ Kuroda, Kohei/ Ochi, Kosuke/ Ifuku, Shinsuke/ Morimoto, Minoru/ Saimoto, Hiroyuki/ Noda, Mayuko/ Azuma, Kazuo/ Okamoto, Yoshiharu/ Ito, Norihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Colloids Interfaces
2
2
発行日 2018-03-26
著者 Inata Kodai/ Miyazaki Dai/ Uotani Ryu/ Shimizu Daisuke/ Miyake Atsuko/ Shimizu Yumiko/ Inoue Yoshitsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Japanese Journal of Ophthalmology
最新掲載誌名 Japanese Journal of Ophthalmology
62
4
発行日 2018-06-11
著者 Horie Takuya/ Burioka Naoto/ Amisaki Takashi/ Shimizu Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
1
発行日 2018-03-28
著者 Tsurusaki Nobuo/ Taga Hiroyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 中国昆虫
最新掲載誌名 中国昆虫
28
発行日 2015
著者 Saito Motoaki/ Kinoshita Yukako/ Satoh Itaru/ Shinbori Chiko/ Suzuki Hiroto/ Yamada Masashi/ Watanabe Takeshi/ Satoh Keisuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 European Urology
最新掲載誌名 European Urology
51
2
発行日 2007-02
著者 佐藤 隆士/ 鶴崎 展巨/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 鳥取県立博物館研究報告
最新掲載誌名 鳥取県立博物館研究報告
47
発行日 2010-03-30
著者 佐藤 隆士/ 鶴崎 展巨/ 濱口 京子/ 木野村 恭一/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 鳥取県立博物館研究報告
最新掲載誌名 鳥取県立博物館研究報告
47
発行日 2010-03-30
著者 江原 昭三/ 大橋 和典/ 後藤 哲雄/ 鶴崎 展巨/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 鳥取県立博物館研究報告
最新掲載誌名 鳥取県立博物館研究報告
46
発行日 2009-03-30
著者 佐藤 隆士/ 和田 年史/ 中島 ちづる/ 鶴崎 展巨/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 山陰自然史研究
最新掲載誌名 山陰自然史研究
3
発行日 2007-12-31
著者 鶴崎 展巨/ 岡田 珠美/ 有田 立身/ 井原 庸/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 山陰自然史研究
最新掲載誌名 山陰自然史研究
4
発行日 2008-12-31
著者 鳥取県生物学会/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 山陰自然史研究
最新掲載誌名 山陰自然史研究
3
発行日 2007-12-31
著者 淀江 賢一郎/ 鶴崎 展巨/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 山陰自然史研究
最新掲載誌名 山陰自然史研究
4
発行日 2008-12-31
著者 Hara, Sayuri/ Nagata, Keiko/ Nakayama, Yuji/ Higaki, Katsumi/ Matsushita, Michiko/ Kuwamoto, Satoshi/ Kato, Masako/ Hayashi, Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
2
発行日 2019-06-20
著者 Saito, Yutaro/ Ohta, Nobuo/ Konosu-Fukaya, Sachiko/ Shoji, Fumi/ Suzuki, Takahiro/ Noguchi, Naoya/ Kakuta, Risako/ Ikeda, Ryoukichi/ Yamazaki, Muneharu/ Kusano, Yusuke/ Ishida, Yusuke/ Satake, Masafumi/ Ise, Kazue/ Kagaya, Yuriko/ Tamura, Ryo/ Murakami, Kazuhiro/ Nakamura, Yasuhiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
2
発行日 2019-06-20
著者 Murakami, Taiki/ Tanishima, Shinji/ Takeda, Chikako/ Kato, Shinsuke/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
2
発行日 2019-06-20
著者 Sasaki, Shoko/ Fukada, Mika/ Okuda, Reiko/ Fujihara, Yukiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
2
発行日 2019-06-20