著者 Dong Yue/ Takeshita Tokio/ Miyafuji Hisashi/ Nokami Toshiki/ Itoh Toshiyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Bulletin of the Chemical Society of Japan
最新掲載誌名 Bulletin of the Chemical Society of Japan
91
3
発行日 2017-12-28
著者 Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Narita, Masakuni/ Fujita, Yoshihiro/ Yamaguchi, Kazuki/ Sakaguchi, Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of the Electrochemical Society
164
13
発行日 2017-10-24
著者 Ooshida Takeshi/ Otsuki Michio/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
最新掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
86
11
発行日 2017-10-24
著者 Yamaoka Hiroki/ Yamashita Takuya/ Harada Akinori/ Sakaguchi Atsushi/ Kinoshita Kentaro/ Kishida Satoru/ Hayase Shuichi/ Nokami Toshiki/ Itoh Toshiyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Chemistry letters
最新掲載誌名 Chemistry letters
46
12
発行日 2017-10-14
著者 Izawa Hironori / Dote Yuki/ Okuda Noriko / Sumita Masato / Ifuku Shinsuke/ Morimoto Minoru / Saimoto Hiroyuki /
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Carbohydrate polymers
最新掲載誌名 Carbohydrate polymers
173
1
発行日 2017-10-01
著者 上田 大輔/ 尾﨑 文代/ 高橋 努/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 大学図書館研究
最新掲載誌名 大学図書館研究
105
発行日 2017-09-22
著者 Goto Hiroyuki/ Sugita Kazunari/ Yanagihara Shigeto/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Saito Hiroaki/ Kono Yusuke/ Murakami Yuki/ Kuroda Hirohiko/ Matsunaga Tomoyuki/ Fukumoto Yoji/ Osaki Tomohiro/ Fujiwara Yoshiyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Matsushita Michiko/ Iwasaki Takeshi/ Nonaka Daisuke/ Kuwamoto Satoshi/ Nagata Keiko/ Kato Masako/ Kitamura Yukisato/ Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Sato Kengo/ Saito Hiroaki/ Yashima Kazuo/ Isomoto Hajime/ Hirooka Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Sugihara Shinobu/ Kinugasa Yoshiharu/ Takata Tomoaki/ Sugihara Takaaki/ Hosho Keiko/ Imai Chitose/ Ito Hiromi/ Yamada Kensaku/ Kato Masahiko/ Yamamoto Kazuhiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Haruki Tomohiro/ Araki Kunio/ Takagi Yuzo/ Wakahara Makoto/ Yurugi Yohei/ Kubouchi Yasuaki/ Ohno Takashi/ Kidokoro Yoshiteru/ Fujiwara Wakako/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Taniguchi Fuminori/ Enatsu Akiko/ Ikebuchi Ai/ Yamane Emiko/ Moriyama Maako/ Murakami Jiro/ Harada Takashi/ Harada Tasuku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Arai Yosuke/ Honjo Soichiro/ Shimizu Syota/ Morimoto Masaki/ Amisaki Masataka/ Osaki Tomohiro/ Tokuyasu Naruo/ Sakamoto Teruhisa/ Maeta Yoshihiko/ Ashida Keigo/ Saito Hiroaki/ Fujiwara Yoshiyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Shimode Yuzo/ Tsuji Hiroyuki/ Fukuhara Takahiro/ Kawakami Osamu/ Tsutsumiuchi Toshiki/ Noda Takuya/ Yamada Kentaro/ Kishimoto Kazuhiro/ Nakata Satoko/ Terauchi Rie/ Nakano Mariko/ Nojima Takayuki/ Takeuchi Hiromi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Mihara Motoyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Nishio Ikuko/ Chujo Masami/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Yagyu Takuki/ Saito Hiroaki/ Kono Yusuke/ Murakami Yuki/ Kuroda Hirohiko/ Matsunaga Tomoyuki/ Fukumoto Yoji/ Takano Shuichi/ Osaki Tomohiro/ Fujiwara Yoshiyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-09-15
著者 Yamaguchi Kazuki/ Domi Yasuhiro/ Usui Hiroyuki/ Sakaguchi Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ChemElectroChem
最新掲載誌名 ChemElectroChem
4
12
発行日 2017-09-12
著者 Nakamura Yoko/ Yamada Saki/ Nishikawa Shoko/ Matsuura Kazunori/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of peptide science
最新掲載誌名 Journal of peptide science
23
7-8
発行日 2017-08-07