著者 Higaki-Mori Hiromi/ Sugita Kazunari/ Tsutsumi Reiko/ Adachi Koji/ Yoshida Yuichi/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
1
発行日 2017-03-09
著者 Nakamoto Sachiko/ Sakamoto Misaki/ Sugimura Kana/ Honmura Yuki/ Yamamoto Yuki/ Goda Natsumi/ Tamaki Hiroo/ Burioka Naoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
1
発行日 2017-03-09
著者 関 耕二/ 夏目 貴史/ 柳川 美麿/ 村上 雅俊/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 山陰体育学研究
最新掲載誌名 山陰体育学研究
32
発行日 2017-03-01
著者 武田 信吾/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 美術教育学研究
最新掲載誌名 美術教育学研究
49
発行日 2017-03-01
著者 Koizumi, Ryo/ Azuma, Kazuo/ Izawa, Hironori/ Morimoto, Minoru/ Ochi, Kosuke/ Tsuka, Takeshi/ Imagawa, Tomohiro/ Osaki, Tomohiro/ Ito, Norihiko/ Okamoto, Yoshiharu/ Saimoto, Hiroyuki/ Ifuku, Shinsuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 International Journal of Molecular Sciences
18
2
発行日 2017-01-27
著者 Kawashima, Fumiaki/ Saito, Kengo/ Kurata, Hirofumi/ Maegaki, Yoshihiro/ Mori, Tetsuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Histochemistry and cell biology
147
6
発行日 2017-01-16
著者 Yamaguchi Kazuki/ Domi Yasuhiro/ Usui Hiroyuki/ Shimizu Masahiro/ Matsumoto Kuninobu/ Nokami Toshiki/ Itoh Toshiyuki/ Sakaguchi Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Power Sources
最新掲載誌名 Journal of Power Sources
338
発行日 2017-01-15
著者 薄井 洋行/ 坂口 裕樹/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 エアロゾル研究
最新掲載誌名 エアロゾル研究
31
4
発行日 2017-01-06
著者 Usui Hiroyuki/ Koseki Kentaro/ Tamura Takahiro/ Domi Yasuhiro/ Sakaguchi Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Materials letters
最新掲載誌名 Materials letters
186
発行日 2017-01-01
著者 Suganuma Satoshi/ Nakamura Koshiro/ Okuda Akihito/ Katada Naonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Molecular catalysis
最新掲載誌名 Molecular catalysis
435
発行日 2017
著者 Yamaguchi Noriya/ Yumioka Tetsuya/ Iwamoto Hideto/ Masago Toshihiko/ Morizane Shuichi/ Honda Masashi/ Sejima Takehiro/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Ueda Naoyuki/ Nagira Haruki/ Sannomiya Naoko/ Ikunishi Saeko/ Hattori Yuiko/ Kamida Akira/ Koyanagi Yuki/ Shimabayashi Kenta/ Sato Kengo/ Saito Hiroaki/ Hirooka Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Hashimoto Yuki/ Hatayama Yuki/ Kojima Nao/ Morishita Shota/ Matsumoto Satoko/ Hosoda Yuzuru/ Hara Ayako/ Motokura Toru/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Amisaki Masataka/ Honjo Soichiro/ Morimoto Masaki/ Hanaki Takehiko/ Arai Yosuke/ Tokuyasu Naruo/ Sakamoto Teruhisa/ Ohuchi Yasufumi/ Saito Hiroaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Yamashita Ayako/ Yoshioka Shin-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Hirahara, Yukie/ Wakabayashi, Taketoshi/ Mori, Tetsuji/ Koike, Taro/ Yao, Ikuko/ Tsuda, Masayuki/ Honke, Koichi/ Gotoh, Hitoshi/ Ono, Katsuhiko/ Yamada, Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of neurochemistry
140
3
発行日 2016-11-12
著者 Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Itoh, Hodaka/ Sakaguchi, Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of alloys and compounds
695
発行日 2016-11-04
著者 Usui Hiroyuki/ Domi Yasuhiro/ Shimizu Masahiro/ Imoto Akinobu/ Yamaguchi Kazuki/ Sakaguchi Hiroki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of power sources
最新掲載誌名 Journal of power sources
329
発行日 2016-10-15
著者 Nishio Ikuko/ Chujo Masami/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Takahashi Toru/ Nakaso Kazuhiro/ Horikoshi Yosuke/ Hanaki Takehiko/ Yamakawa Miho/ Nakasone Masato/ Kitagawa Yoshinori/ Koike Taisuke/ Matsura Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12