著者 Miyabayashi Ikuko/ Mitsunaga Betty/ Miyawaki Mihoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
42
3
発行日 1999-11
著者 Nakahara Kei/ Matsuo Satoshi/ Takeuchi Hiromi/ Ikoma Hisaaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
42
3
発行日 1999-11
著者 Yamasaki Akira/ Tomita Katsuyuki/ Hitsuda Yutaka/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Yamaguchi Hiroshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Shimamoto Kenji/ Sofikitis Nikolaos/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Kubota Norika/ Akagi Toshie/ Kueda Kazuhiro/ Saito Sawako/ Nanba Eiji/ Brewster Barry S./ Strong Peter N./ Hashimoto Eikichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Hidaka Kozo/ Ishibe Yuichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Kitagawa Kahoru/ Miyabayashi Ikuko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Saji Makoto/ Kimura Mitsuhiro/ Maki Hirotoshi/ Nakayama Kouichi/ Nomura Takanori/ Nanba Eiji/ Ohno Kousaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
2
発行日 1998-07
著者 Nakamoto Sachiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
2
発行日 1998-07
著者 Okamoto Hisayo/ Takeuchi Hirochika/ Tanabe Michiharu/ Akatsuka Keiichi/ Nishiyama Makoto/ Watanabe Takashi/ Hori Tomokatsu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
2
発行日 1998-07
著者 Tanaka Yoshinori/ Fujiwara Shoko/ Kataoka Daisuke/ Takagaki Tomonobu/ Takano Shuichi/ Honda Shoko/ Katayose Michiko/ Kinosita Yusuke/ Toyoshima Yuko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
2
発行日 1998-07
著者 Tonomoto Minako/ Hatta Shiro/ Nagata Masao/ Takahashi Yoshika/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
3
発行日 1998-11
著者 Miyabayashi Ikuko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
3
発行日 1998-11
著者 Maeta Michio/ Cai Jianhui/ Oka Shinichi/ Saito Hiroaki/ Kondo Akira/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/ Kaibara Nobuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
3
発行日 1998-11
著者 Takagi Shigeru/ Nagata Masao/ Ametani Yukiko/ Yamasaki Atsushi/ Itamochi Chiemi/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Baba Takashi/ Mitsuyoshi Saori/ Igarashi Hideya/ Sakaguchi Nobuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Ahmmed Gias Uddin/ Miyakoda Hiroyuki/ Shigemasa Chiaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Kamba Masayuki/ Suto Yuji/ Kodama Fumiko/ Sugihara Shuji/ Yoshida Kotaro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Sugimoto Yuji/ Chikumi Hiroki/ Yajima Hiroki/ Tomita Katsuyuki/ Hoshino Eiji/ Matsumoto Yukio/ Sasaki Takao/ Motoi Makoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07