著者 Ahmmed Gias Uddin/ Miyakoda Hiroyuki/ Shigemasa Chiaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Kamba Masayuki/ Suto Yuji/ Kodama Fumiko/ Sugihara Shuji/ Yoshida Kotaro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Sugimoto Yuji/ Chikumi Hiroki/ Yajima Hiroki/ Tomita Katsuyuki/ Hoshino Eiji/ Matsumoto Yukio/ Sasaki Takao/ Motoi Makoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Satoh Yukio/ Sairenji Takeshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Yakura Noriko/ Kasagi Tsunakiyo/ Hiroe Kaori/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Tatsukawa Toshiyuki/ Hori Shinji/ Kometani Yasushi/ Kawasaki Yuji/ Nakada Noriko/ Sasaki Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Suzuki Yoshimasa/ Tanaka Yoshiyuki/ Nakamura Hiroshige/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Tanaka Yoshinori/ Adachi Akiko/ Tanaka Miyoko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
42
3
発行日 1999-11
著者 Houri Daisuke/ Kanazawa Yousuke/ Morioka Ikuharu/ Matsumoto Kenji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06
著者 Wakahara Makoto/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/ Hayashibara Masako/ Nagashima Hideki/ Teshima Ryota/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06
著者 足立 和美/ 戸田 有一/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
38
2
発行日 1996-12
著者 渡部 昭男/ 君和田 容子/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
30
2
発行日 1988-12
著者 渡部 昭男/ 田丸 尚美/ 角本 典子/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
31
2
発行日 1989-12
著者 渡部 昭男/ 田丸 尚美/ 中田 幸雄/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
29
1
発行日 1987-08
著者 渡部 昭男/ 田丸 尚美/ 中田 幸雄/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
29
2
発行日 1987-12
著者 渡部 昭男/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
30
2
発行日 1988-12
著者 渡部 昭男/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
31
1
発行日 1989-08
著者 渡部 昭男/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
34
1
発行日 1992-08
著者 渡部 昭男/ 田丸 尚美/ 中田 幸雄/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
28
2
発行日 1986-12
著者 渡部 昭男/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
最新掲載誌名 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
35
2
発行日 1993-12