著者 Saito Hiroaki/ Fukumoto Yoji/ Osaki Tomohiro/ Yamada Yoshinori/ Fukuda Kenji/ Tatebe Shigeru/ Tsujitani Shunichi/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
2
発行日 2008-06
著者 Tamura Takayuki/ Kodani Isamu/ Kidani Kazunori/ Takubo Kazuko/ Oki Miyuki/ Sakai Hiroatsu/ Amekawa Shigeki/ Doi Rieko/ Tanio Kazuhiko/ Ryoke Kazuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
2
発行日 2008-06