著者 Narai, Satoshi/ Kawashima-Sonoyama, Yuki/ Fujimoto, Masanobu/ Miura, Mazumi/ Adachi, Kaori/ Nanba, Eiji/ Namba, Noriyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
1
発行日 2021-02-22
著者 Okazaki, Tetsuya/ Adachi, Kaori/ Matsuura, Kaori/ Oyama, Yoshitaka/ Nose, Madoka/ Shirahata, Emi/ Abe, Toshiaki/ Hasegawa, Takeshi/ Maihara, Toshiro/ Maegaki, Yoshihiro/ Namba, Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
1
発行日 2021-02-22
著者 Ebiki, Matsutaka/ Okazaki, Tetsuya/ Kai, Masachika/ Adachi, Kaori/ Namba, Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
3
発行日 2019-9-13
著者 Okazaki Tetsuya/ Murata Megumi/ Kai Masachika/ Adachi Kaori/ Nakagawa Naoko/ Kasagi Noriko/ Matsumura Wataru/ Maegaki Yoshihiro/ Nanba Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-6-1
著者 Yoshimoto Miwa/ Higaki Katsumi/ Nanba Eiji/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
58
1
発行日 2015-03
著者 Fujimoto Masanobu/ Okada Shin-ichi/ Kawashima Yuki/ Nishimura Rei/ Miyahara Naoki/ Kawaba Yasuo/ Hanaki Keiichi/ Nanba Eiji/ Kondo Yoshiaki/ Igarashi Takashi/ Kanzaki Susumu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
2
発行日 2014-06
著者 Sakurai Yuko/ Saito Yoshiaki/ Nanba Eiji/ Yamamoto Toshiyuki/ Ohno Kousaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Shinbori Chiko/ Saito Motoaki/ Kinoshita Yukako/ Satoh Itaru/ Kono Tomoharu/ Hanada Takuya/ Nanba Eiji/ Adachi Kaori/ Suzuki Hiroto/ Yamada Masashi/ Satoh Keisuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 European Journal of Pharmacology
最新掲載誌名 European Journal of Pharmacology
567
1-2
発行日 2007-07
著者 Miyake Noriko/ Endo Kanenori/ Nanba Eiji/ Terada Tadashi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
2
発行日 2001-07
著者 Okada Hirofumi/ Suyama Akihiko/ Osaki Yoneatsu/ Okamoto Mikizo/ Yamamoto Toshiyuki/ Nanba Eiji/ Kishimoto Takuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Nishimura Kengo/ Ohgi Shigetsugu/ Nanba Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
44
1
発行日 2001-03
著者 Kohama Kiyotaka/ Uemasu Jiro/ Kawasaki Hironaka/ Nanba Eiji/ Tokumoto Akihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
43
1
発行日 2000-03
著者 Saji Makoto/ Kimura Mitsuhiro/ Maki Hirotoshi/ Nakayama Kouichi/ Nomura Takanori/ Nanba Eiji/ Ohno Kousaku/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
2
発行日 1998-07
著者 Kubota Norika/ Akagi Toshie/ Kueda Kazuhiro/ Saito Sawako/ Nanba Eiji/ Brewster Barry S./ Strong Peter N./ Hashimoto Eikichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03