著者 Masai Mieko/ Pu Shenghong/ Yokoyama Katsutoshi/ Matsumura Hiroshi/ Yamanashi Takehiko/ Itakura Masashi/ Sugie Takuya/ Miura Akihiko/ Nagata Izumi/ Iwata Masaaki/ Kaneko Koichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01