著者 Suzuki Yoshimasa/ Tanaka Yoshiyuki/ Nakamura Hiroshige/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Yasui Sakiko/ Taniguchi Yuji/ Suzuki Yoshimasa/ Makihara Kazuhiko/ Okada Koichiro/ Ito Norimasa/ Ishiguro Kiyosuke/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
1
発行日 2003-03