著者 Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Haruki Tomohiro/ Araki Kunio/ Takagi Yuzo/ Wakahara Makoto/ Yurugi Yohei/ Kubouchi Yasuaki/ Ohno Takashi/ Kidokoro Yoshiteru/ Fujiwara Wakako/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-9-15
著者 Sejima Takehiro/ Morizane Shuichi/ Fujiwara Kazunori/ Ashida Keigo/ Saito Hiroaki/ Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-6-1
著者 Miwa Ken/ Nakamura Hiroshige/ Kubouchi Yasuaki/ Matsuoka Yuki/ Yurugi Yohei/ Takagi Yuzo/ Haruki Tomohiro/ Fujioka Shinji/ Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
4
発行日 2011-12
著者 Kubouchi Yasuaki/ Nakamura Hiroshige/ Fujioka Shinji/ Miwa Ken/ Takagi Yuzo/ Yurugi Yohei/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
4
発行日 2010-12
著者 Wakahara Makoto/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/ Hayashibara Masako/ Nagashima Hideki/ Teshima Ryota/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06
著者 Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Haruki Tomohiro/ Fujioka Shinji/ Adachi Yoshin/ Miwa Ken/ Kamihira Satoshi/ Nishimura Kengo/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Takagi Yuzo/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/ Horie Yasushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Nakamura Hiroshige/ Haruki Tomohiro/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Nakamura Hiroshige/ Miyoshi Kenichiro/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/ Kitamura Yukisato/ Hayashi Kazuhiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03
著者 Miyoshi Kenichiro/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Taniguchi Yuji/ Horie Yasushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03
著者 Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Adachi Yoshin/ Miwa Ken/ Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Ito Hisao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
2
発行日 2007-06
著者 谷口 祐司/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 鳥取大学数学教育研究
最新掲載誌名 鳥取大学数学教育研究
9
発行日 2007-02
著者 Yasui Sakiko/ Taniguchi Yuji/ Suzuki Yoshimasa/ Makihara Kazuhiko/ Okada Koichiro/ Ito Norimasa/ Ishiguro Kiyosuke/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
46
1
発行日 2003-03
著者 Taniguchi Yuji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
45
2
発行日 2002-06